English    Русский

Обкладинка книги "Жизнь это дни, которые запоминаются..."

Життя це днi, якi запам'ятовуються...
Борис Малиновський

К., 2015, 192 стор. Книгу видано росiйською мовою

Передмова

Київський Будинок вчених НАНУ заснований в 1927 роцi в колишньому Клубi актора, на розi вулиць Пушкiнської та Прорiзної (Свердлова). З листопада 1943 року перебував на вулицi Карла Лiбкнехта (нинi - Шовковична). У 1944 роцi, пiсля повернення установ Академiї наук УРСР з евакуацiї до Києва, постало питання i про вiдродження Київського Будинку вчених. Колишня будiвля була зруйнована. Дружина вiце-президента Академiї наук УРСР А.В.Палладiна звернулася до М.С.Хрущова (у той час головi Раднаркому УРСР), з яким була знайома особисто. Пiд Будинок вчених видiлили старовинний двоповерховий будинок №45 по вул. Володимирськiй, де з лютого 1945 року Київський Будинок вчених вiдновив свою роботу. (Надана будiвля була побудована в 1892 роцi за проектом вiдомого київського архiтектора А.Хойнацького для пiдприємця Василя Степановича Качали. Особняк був з каретною частиною, великим залом для балiв i спочатку призначався для здачi в оренду заможним киянам.)

Iсторiя Будинку вчених включає чимало пам'ятних подiй. Кiлька сторiнок з неї - епопея появи i дiяльнiсть Клубу iменi М.М.Амосова. Днi, проведенi в Клубi, надовго запам'ятаються учасникам зустрiчей i запрошеним на засiдання гостям.

Спочатку Амосовський клуб називався "Зустрiчi по п'ятницях" i виник випадково в 1994 роцi з iнiцiативи члена-кореспондента НАНУ Б.М.Малиновського, пiдтриманої групою вчених, до числа яких був запрошений i 80-рiчний Микола Михайлович Амосов. Учасники Клубу не ставили завданням зiбрати в Клуб тiльки членiв Академiї. I все ж поява в числi учасникiв М.М.Амосова та iнших вiдомих вчених (П.П.Толочко, Д.В.Затонського, Ю.А.Митропольского, М.В.Новiкова, В.С.Королюка, А.А.Созiнова, О.В.Палагiна, В.Г.Нiколаєва та iн.) зiграло ключову роль i дозволило залучати в Будинок будь-яких гостей. Оскiльки на початку 90-х рокiв обстановка в Українi була не дуже зрозумiлою, то на зустрiчi запрошували гостей, якi могли пояснити ситуацiю, яка склалася в країнi. Це i було первинною метою Клубу.

Будемо сподiватися, що видання збiрника-альбому стане щорiчною традицiєю в роботi Клубу iменi М.М.Амосова.


К., 2015
© Клуб iм. М.М.Амосова при Київському Будинку вчених НАНУ, 2015
© Оригiнал-макет TravelBook, 2015