English    Русский

Обкладинка книги "Башир Рамєєв. Вiд Уралу до "Уралiв""

Башир Рамєєв. Вiд Уралу до "Уралiв".
Борис Малиновський, Анна Бєлкiна

К., 2014, 112 стор. Книгу видано росiйською мовою

Анотацiя

Книга розповiдає про життя та творчiсть Башира Iскандаровича Рамєєва (1918-1994) - одного з пiонерiв радянської комп'ютерної промисловостi, головного конструктора найбiльш широко застосовуваних в Радянському Союзi комп'ютерiв перших поколiнь сiмейства "Урал", котрий обгрунтовував перехiд до ряду вiтчизняних засобiв на iнтегральних схемах. На превеликий жаль в СРСР на початку 1970-х рокiв було прийнято адмiнiстративне рiшення про копiювання та виробництво застарiлої на 10 рокiв американської комп'ютерної системи IBM 360. Б.I.Рамєєв оцiнив це рiшення як "жахливу помилку". Час пiдтвердив його правоту - трагiчний поворот на копiювання застарiлої технiки завдав вiтчизняному комп'ютеробудуванню величезної шкоди.

Дитинство i юнiсть майбутнього вченого пройшли на Уралi. Його батько - син багатого золотопромисловця, вiдомого в Башкортостанi i як поета, загинув у сталiнських таборах.

У книзi вперше публiкуються листи отриманi Баширом вiд заарештованого батька, який знаходився в таборi, лист молодого Рамєєва Сталiну, документ про посмертну реабiлiтацiю батька Рамєєва, а також спогади про Башира Iскандаровича його внучки А.М.Бєлкiної.

Незважаючи на все пережите сивий Урал, з його унiкальною природою, назавжди залишився в пам'ятi Башира Iскандаровича. Створенi його талантом комп'ютери стали "Уралами". Це вiдтворено i в назвi книги - "Вiд Уралу до "Уралiв", присвяченої його 100-рiчному ювiлею.


К., 2014
© Б.М.Малиновський, А.М.Бєлкiна, 2014