English    Русский

Микола Михайлович Амосов
6 грудня 2015 року 102 роки вiд дня народження

Україна в 2013 роцi вiдзначила 100-рiччя вiд дня народження Миколи Михайловича Амосова. Був створений i показаний прекрасний фiльм про життя i дiяльнiсть великого вченого. Були додатково виданi його книги - цiлий iнтелектуальний багатотомний скарб, наповнений його життєписом, думками, викладом результатiв його наукової дiяльностi.

Поповнився i сайт М.М.Амосова - для початку - тiльки два коротких роздуми - про сенс життя i про майбутнє України.

6 грудня 2015 року Миколi Михайловичу Амосову виповнилося б 102 роки.

Якщо людину пам'ятають - значить вона залишається з нами.

Так i буде - завжди.

Думки пiсля дев'яносто...
Про сенс життя

М.М.Амосов на конференцiї, серед медикiв, 70-i роки 20-го столiття

Коли старiєш, починаєш шукати "сенс життя", намагаєшся зрозумiти навколишнє. Але виявляється, що вже пiзно. А потiм переконуєшся, що i це заняття - теж тiльки проведення часу, i що нiякого початкового, закладеного природою, сенсу життя немає. У людини його стiльки ж, скiльки в деревi або у кiшки. Є структура i є програма.

Приходиш до цього - робиться нудно. Але... не бiйся. Ти вже так мiцно прив'язаний до тих речей, над якими думав, поки шукав сенс, що залишається тiльки одне - продовжувати. Моделi в корi, якi цим вiдають, це вже твої структури, твої програми, твiй сенс життя.

Якщо тобi пощастило i ти вибрав хорошу сферу дiяльностi - радiй: тобi забезпечена порцiя щастя. Якщо вибрав погано, ну що ж - задовольняйся тим, що є...

А що таке "хороша сфера"? Вони бувають рiзнi - цi сфери. Але є, менi здається, загальна якiсть: для людей. Рiзнi: створювати машини, навчати дiтей, писати вiршi... Тiльки щоб була користь. Або щоб ти був у цьому переконаний. Взагалi i цього достатньо - переконання. Однак важко зберегти, якщо воно зовсiм на пiску побудовано.

М.Амосов

Про Україну. Iз Енциклопедiї М.М.Амосова

Щоб уявити майбутнє України, спробуємо скласти баланс явищ: "Що є хороше, i що - погане".

I "чого немає" - в такому ж розрiзi.

Отже, "Що є - хороше":

Вiльнi вибори.

Ринок. Приватна власнiсть (переважаюча).

Система освiти. Вiдносно культурнi громадяни.

"Вертикаль влади" адмiнiстрацiї президента. Навiть його "державнi секретарi" при мiнiстрах: потрiбний президентський догляд за мiнiстрами!

Невеликий (25-30%?) Наш "середнiй клас" власникiв - власникiв автомобiлiв, будинкiв i пристойних квартир.

Активна молодь - навчається бiзнесу та англiйської мови.

"Що є - погане". Багато:

Бюрократiя. Корупцiя. Тiньова економiка.

Кадри старої управлiнської елiти.

Бiднiсть значного вiдсотка громадян.

Надлишок дрiбних партiй.

Вантаж застарiлої технiки.

"Витiк мiзкiв" i взагалi - активних працiвникiв.

Зупинка науки.

Низький рiвень довiри владi.

Вiдсутнiсть об'єднуючої iдеї.

"Чого немає" - хорошого:

Судової системи.

Повноцiнних законiв про бiзнес.

На жаль! - Немає харизматичного лiдера.

А також достатнього числа хороших менеджерiв.

"Чого немає" - погано - слава Богу!:

Небезпеки реставрацiї комунiзму.

Приєднання до Росiї.

Фашистської диктатури.

Немає нацiональної ворожнечi та мiжетнiчних конфлiктiв.

Цей схематичний огляд плюсiв i мiнусiв не дає приводу для великого оптимiзму, але й не вселяє особливої тривоги. Країна живе в вiдносно стiйкому режимi - не завдяки єдностi задоволених громадян, об'єднаних iдеєю, а за рахунок їх невiри в можливiсть змiнити положення активними протестами.

Але самоорганiзацiя пiдступна. Незадоволених багато, погляди публiки на полiтику i її персонажiв дуже рiзнi, а "полiтичної волi" i авторитету у начальства - обмаль. У таких умовах мiсцевi хвилювання можуть спалахнути через дрiбницю i привести... нi, не до змiни iдеологiї та орiєнтацiї, а тiльки до перестановки владних персонажiв. Але це вже загальмує прогрес економiки.

Iз "Энциклопедия Амосова", вид-ва М. "Издательство АСТ", Донецьк "Сталкер", 2002, стор.110-111
E-mail для контакту: icfcst@i.ua

Сайт Миколи Михайловича Амосова   ›››