Робочi моменти. 29 k
Робочий момент.
Злiва направо: Вiктор Ммхайлович Глушков, Вiталiй Павлович Деркач, Олександр Адольфович Летичевський, Юлiя Володимирiвна Капiтонова