Керуючий комплекс СМ-1  20 k
Керуючий комплекс "СМ-1" системи малих машин "СМ ЭВМ".
80-i роки ХХ столiття

"...У серединi 70-х рокiв ХХ столiття Мiжурядовою комiсiєю з обчислювальної технiки країн РЕВ була розроблена програма створення системи малих електронно-обчислювальних машин СМ ЕОМ (за аналогiєю з уже реалiзованою програмою ЄС ЕОМ). Була сформована Мiжнародна рада головних конструкторiв СМ ЕОМ... На першому етапi Рада головних конструкторiв СМ ЕОМ однозначно обрала полiтику копiювання моделей РDР американської фiрми DEC. "Рiшення про переорiєнтацiю на копiювання мiнi ЕОМ фiрми DEC приймалося Мiнприладом i Мiжурядовою комiсiєю з обчислювальної технiки країн РЕВ без нашої участi, - писав В.В. Рєзанов, - здавалося б питання було вирiшено остаточно. Тодi я, Костелянский Володимир Михайлович, i спiвробiтник НДIКОМ Бубенов Юрiй Федорович написали i вручили Мiнiстру приладобудування Руднєву Костянтиновi Миколайовичу доповiдну записку (протест) з упором на те, що ми вже маємо те, що очiкуємо одержати в РЕВ через кiлька рокiв i можемо втратити лiдируюче положення. На жаль, копiя доповiдної не збереглася. На мiсце усе поставив мiнiстр, що повiрив у здатнiсть самостiйного розвитку вiтчизняної технiки. Вiн пiдтримав протест НДIКОМ проти пропонованої iдеологiї в областi керуючої технiки в СРСР i РЕВ. Це було не просте рiшення. На користь системи М6000 i НДIКОМ говорило масове впровадження комплексiв, що почалося, багатосерiйне виробництво цiєї технiки, величезна кiлькiсть проектiв автоматизацiї з застосуванням М6000, у тому числi i пiдприємствами МIНПРИЛАДУ. Зневажити цим значило вiдмовитися вiд iдеї самостiйного розвитку вiтчизняної технiки. З iншого боку, виникало побоювання, що НДIКОМ може не справитися зi зростаючим навантаженням. Тому було прийнято соломонове рiшення, що мiнiстр iнтерпретував у такий спосiб: "У нас пiд час вiйни успiшно використовувалися два типи винищувачiв, два типи танкiв i це не заважало, а тiльки допомагало перемозi, - так i в СМ ЕОМ повинно бути двi лiнiї розвитку - лiнiя М6000 i лiнiя копiювання моделей PDP фiрми DEC".
Головний конструктор комплексу М6000 В.В. Рєзанов став заступником генерального конструктора СМ ЕОМ з цього напрямку, а НДIКОМ (уже НВО "Iмпульс") став одним з учасникiв програми створення СМ ЕОМ, увiвши своїх представникiв в усi технiчнi органи Ради головних конструкторiв. З цього моменту всiм наступним розробкам лiнiї М6000 привласнювалося найменування СМ (СМ-1, СМ-2, СМ-1210, СМ-1634). Головною втратою цього часу для НДIКОМ стало виключення його розробок з-пiд дiї стандартiв ДСП (для СМ ЕОМ передбачалася своя система, що ще треба створити). Таким чином, виграш для НВО "Iмпульс" був у тiм, що з'явилася можливiсть продовжувати роботи, зберегти ринок споживачiв та колектив iнституту..."
Керуюча машина Автооператор. Перший в колишньому СРСР цифровий регулятор Двохпроцесорний керуючий обчислювальний комплекс CM2M системи СМ ЕОМ