Провiднi спiвробiтники НВО "Електронмаш"
Харитонов В.Н. Фото. Розмiр 20 кб

Харитонов В.Н.   ›››  
Шабас А.Д.  Фото. Розмiр 19 кб

Шабас А.Д.   ›››  

"...Харитонов Василь Наумович - зробив великий внесок у роботу НВО "Електронмаш". Вiн був розробником ЕОМ "Днепр-2", "М4030" та iнших машин i став у 80-i роки ХХ столiття головним iнженером пiдприємства. Лауреат Державної премiї України за розробку та освоєння комплексу "М4030"..."

"...Шабас А.Д. - один iз розроблювачiв паралельного алфавiтно-цифрового друкуючого пристрою (АЦДП) та пристрою реєстрацiї iнформацiї (переважно сейсмiчної) на електростатичний папiр..."