Комп'ютер "Дельта". Фото. Розмiр 28 кб
Комп'ютер "Дельта" - спецiалiзований комплекс для збору та обробки телеметричної iнформацiї й управлiння аерокосмiчними експериментами. Використовувався для обробки даних, що були знятi з комети Галлея, а також для обробки даних про поширення радiонуклiдiв пiсля аварiї на АЕС у Чорнобилi. СКБ Iнституту кiбернетики АН УРСР. М.I.Дiанов, В.I.Дiанов. 1986 р.