Члени програмного комiтету з пiдготовки конгресу IФIП. Фото. 15 k
Засiдання програмного комiтету з пiдготовки конгресу в Едiнбурзi Мiжнародної федерацiї з переробки iнформацiї IФIП. Iнститут кiбернетики АН УРСР. В центрi Вiктор Михайлович Глушков. 1968 р.