Вченi Iнституту кiбернетики  Фото. Розмiр 35 кб
Вченi Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова АН УРСР
Вченi Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова АН УРСР в НВО "Електронмаш". 1989 р. Злiва i праворуч: I.Д.Войтович, В.I.Рибак, Б.М.Малиновський, С.С.Забара, В.П.Соловьйов, С.Б.Погребинський. Велику роль в розвитку НВО вiдiграла допомога учених Iнституту кiбернетики АН УРСР

"...Iсторiя Київського науково-виробничого об'єднання "Електронмаш" бере свiй початок з 1960 р., коли на Київському заводi "Радiоприлад" (органiзацiя п/я 62), розпочалося виробництво обчислювальних машин. Першими цифровими машинами, виробництво яких було освоєно на п/я 62, стали керуюча машина широкого призначення КМШП "Днепр" та ЕМРТ (електронна машина для розкрою тканин).
В органiзацiї п/я 62 було створено спецiальний пiдроздiл для виробництва цифрових ЕОМ, що очолив Микола Iванович Кирилюк. У складi пiдроздiлу було спецiальне конструкторське бюро (начальник СКБ Л.Пасеков) та цех з виробництва ЕОМ (О.Шустер). Основною машиною для пiдроздiлу стала КМШП "Днепр", розроблена пiд керiвництвом В.М.Глушкова в Iнститутi кiбернетики АН УРСР (головний конструктор розробки Б.М.Малиновський). Першi зразки були виготовленi в 1962 р. До цього часу пiдроздiл уже мав усе для здiйснення повного технологiчного циклу по виготовленню ЕОМ..."