Лампова обчислювальна машина "КИЕВ". Фото. 15 k
Лампова обчислювальна машина "КИЕВ"
1956 рiк
Науковi керiвники Б.В.Гнеденко, В.М.Глушков. Учасники розробки: Л.Н.Дашевський, К.Л.Ющенко, К.О.Шкабара, С.Б.Погребинський.

Електронна обчислювальна машина (ЕОМ) "КИЕВ" стала першою в Європi машиною з адресною мовою програмування, а також першою системою цифрової обробки зображень i моделювання примiтивних iнтелектуальних процесiв. До неї були пiдключенi два оригiнальних периферiйних пристрої, що дозволили моделювати на ЕОМ найпростiшi алгоритми навчання розпiзнаванню образiв i навчанню цiлеспрямованому поводженню: пристрiй для введення зображень з паперового носiя або фотоплiвки i пристрiй виводу зображень з ЕОМ. Використовувалася в Обчислювальному центрi Академiї наук УРСР