Керуюча система М-6000  23 k
Обчислювальна керуюча система "М6000" АСВТ-М. Система використовувалась в багатьох тысячах керуючих систем та комплексiв рiзноманiтного призначення
70-i роки ХХ столiття

"...Розробка "М6000" була виконана дуже швидко. Паралельно розроблялося кiлька сотень модульних компонентiв центрального процесора, пасивної й оперативної пам'ятi, засобiв внутрiсистемних комунiкацiй, пристроїв введення-виведення i пристроїв зв'язку з об'єктом, методи комплексування програмно-технiчних комплексiв за вимогами конкретних споживачiв. До цього перiоду вiдноситься виникнення iдеї створення агрегатної системи програмного забезпечення. ...Необхiдно було створити операцiйне середовище, що керує ресурсами розподiленої системи збору iнформацiї, її переробки i дiалогу з оператором, що спостерiгає за процесом. ...Ядро такого операцiйного середовища для моделей "М6000" було створено вже до моменту держвипробувань i у своєму розвитку вилилося в могутню операцiйну систему "АСПО", яка багато рокiв служила основою створення i використання наступних комплексiв "СМ-1", "СМ-2", "СМ1210", "ПС1001" та iнших.
У результатi була розроблена система модульних технiчних i програмних засобiв, що дозволяла проектним шляхом створювати найширший дiапазон систем керування й обробки iнформацiї - вiд найпростiших до багатомашинних, розподiлених територiально програмно-технiчних комплексiв для керування процесами. Цiй системi i було привласнене найменування "М6000 АСВТ-М".
...Наявнiсть модульного процесора поряд з розвиненими пристроями зв'язку з об'єктом, що дозволяли працювати з усiм спектром стандартних сигналiв Державної системи приладiв, засобу спiлкування оператор-система в сполученнi з запропонованою користувачу технологiєю проектування i комплексування конкретних систем керування, поставили комплекси "М6000" поза конкуренцiєю..."
Обчислювальний комплекс M3000 в системi Сирена Двохпроцесорний керуючий комплекс М7000 системи АСВТ-М