Керуючий комплекс М-7000  22 k
Двопроцесорний керуючий комплекс "М7000" системи "АСВТ-М". Кiнець 70-х рокiв ХХ ст.

"...Однiєї з основних особливостей технiчної полiтики в НВО "Iмпульс" було правило - кожне наступне поколiння керуючих комплексiв мало "iзюминку", яка приваблює увагу користувача. Так, при розробцi комплексу М7000, що успадковував область застосувань М6000, з метою пiдвищення надiйностi його роботи була реалiзована iдея двохпроцесорної органiзацiї центрального обчислювача. Iдея мультипроцесорностi народилася в НДIКОМ (входив до складу НВО "Iмпульс") на початку сiмдесятих рокiв i була реалiзована у всiх наступних розробках НВО "Iмпульс".
Висока надiйнiсть таких програмно-технiчних комплексiв дозволяла використовувати їх для прямого керування навiть такими важливими i небезпечними об'єктами, як атомнi енергоблоки (за високi надiйнiстнi параметри комплекс М7000 був визнаний гiдним золотої медалi Лейпцiгського мiжнародного ярмарку).
Успiшне впровадження комплексiв М7000 у народному господарствi вивели "Iмпульс" у першi ряди претендентiв на участь у роботах по створенню електронної системи суддiвства Олiмпiйських iгор "Олiмпiада-80" у Москвi. До початку олiмпiади була побудована багатомашинна розподiлена система суддiвства змаганнями, що ефективно працювало в перiод Олiмпiйських iгор iз задовiльною надiйнiстю...."
Обчислювальна керуюча система М6000 АСВТ-М Ферит-транзисторна машина первинної переробки iнформацiї МППI-1 трьохрiвневої системи оперативного керування виробництвом СОУ-1