ЕОМ M1. Фото. Розмiр=36 кб
Загальний вигляд ЕОМ "M1"
1950-1951 рр.
Створена пiд керiвництвом Iсаака Семеновича Брука, одна з перших в Радянському Союзi обчислювальних машин з програмою, яка зберiгалася в пам'ятi. До складу "M1" входило 730 електронних ламп (замiсть 6000 в "МЭСМ"). Запущена в дослiдну експлуатацiю на початку 1952 року. В "M1" вперше замiсть електронних ламп (дiодiв) були використанi напiвпровiдниковi випрямлювачi, рулонний телетайп, розрахований на друк довгого рядка, використана двухадресна система команд