Морозов Анатолiй Олексiйович. Фото. Розмiр 57 кб
Морозов Анатолiй Олексiйович
Директор Iнституту проблем математичних машин та систем НАН України член-кореспондент НАНУ Морозов Анатолiй Олексiйович