Мова Вiктор Iванович  Фото. Розмiр 23 кб
Мова Вiктор Iванович
Мова Вiктор Iванович - генеральний директор НВО "Електронмаш" з 1990 року.

"...Вiктор Iванович велику частину свого трудового життя вiддав заводу. Вiн багато зробив для розвитку соцiальної сфери i виробництва. Будучи з 1987 року головним iнженером, безпосередньо керував створенням i впровадженням у виробництво СМ1814, СМ1425, СМ1702 i персональних ЕОМ.
90-i роки ХХ столiття перехiд на ринкову економiку. Випуск обчислювальної технiки iстотно скоротився, але кадри фахiвцiв збереглися i сподiваються на вiдродження колишнiх успiхiв НВО..."