Перевозчикова О.Л. Фото. Розмiр 15 кб
Ольга Леонiдiвна Перевозчикова,
1978 рiк
Ольга Леонiдiвна Перевозчикова (1947-2011)
- завiдуюча вiддiлом автоматизацiї програмування Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України (з 1991 р.), член-кореспондент Нацiональної академiї наук України.
Iшлiнський Олександр Юрiйович. 40-i роки ХХ столiття Цейтлiн Георгiй Євсейович та Перевозчикова Ольга Леонiдiвна, 1975 рiк