Семiнар в IК АН УРСР 44 k
Про принципи роботи пристрою передачi iнформацiї "СПИН" доповiдає д.т.н. А.М.Лучук.
Семiнар у вiддiлi №520 Iнституту кiбернетики АН УРСР.
70-тi роки ХХ ст.
Машина для iнженерних розрахункiв "МИР2" Машина для iнженерних розрахункiв "МИР2"