Автоматизована дiльниця монтажу  Фото. Розмiр 39 кб
Автоматизована дiльниця монтажу.
Автоматизована дiльниця монтажу (накруткою) для панелей СМ ЕОМ. НВО "Електронмаш"

"...1 сiчня 1965 р. на базi окремих пiдроздiлiв п/я 62 був створений Київський завод обчислювальних i керуючих машин (ОКМ). До складу заводу ОКМ було передано споруджуваний виробничий корпус на окремо видiленiй площадцi, три цехи (складальний, механiчний, налагоджувальний) та СКБ. Загальна чисельнiсть працюючих склала 460 чоловiк. З березня 1965 р. пiсля передислокацiї пiдроздiлiв завод фактично приступив до виробничої дiяльностi. У тому ж роцi директором заводу було призначено Аполлiнарiя Федоровича Незабитовського, з дiяльнiстю якого пов'язанi роки становлення i розвитку заводу.
До кiнця 70-х рокiв ХХ столiття в НВО працювало понад 10 тисяч чоловiк. Об'єднання стало найбiльшим у колишньому СРСР постачальником керуючих i обчислювальних машин.
1972 р. - завод ОКМ перетворено у виробничо-технiчне об'єднання "Електронмаш".
1981 р. - за розробку й органiзацiю серiйного випуску обчислювальних комплексiв "СМ3" та "СМ4" групi працiвникiв об'єднання присуджена Державна премiя СРСР, (А.Ф.Незабитовський, В.А.Афанасьєв, С.С.Забара), велика група спiвробiтникiв об'єднання нагороджена орденами i медалями. Генеральний директор об'єднання А.Ф.Незабитовський визнаний гiдним звання Героя Соцiалiстичної Працi, розпочато випуск мiнi - ЕОМ "СМ1800"..."