Забара С.С,  Фото. Розмiр 26 кб
Забара Станiслав Сергiйович
1969 рiк.
Забара Станiслав Сергiйович, у 1966 роцi був направлений на завод обчислювальних машин (нинi НВО "Електронмаш"), де працював понад двадцять рокiв начальником СКБ, заступником директора Науково-дослiдного iнституту периферiйних пристроїв з наукової роботи, заступником генерального директора. Головний конструктор ряду машин та багатьох периферiйних пристроїв, якi випускалися в НВО "Електронмаш". Його науковi iнтереси - автоматизацiя проектування та контролю засобiв обчислювальної технiки. Лауреат Державних премiй СРСР та УРСР, премiї iм.М.Островського, нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, Заслужений дiяч науки i технiки України.

"...Ще працюючи в Iнститутi кiбернетики АН УРСР С.С.Забара проявив себе як талановитий iнженер при розробцi елементiв для керуючої машини широкого призначення (КМШП) "Днепр", ЕОМ "МИР", "Днепр-2" та iн. Перейшовши в НВО "Электронмаш" вiн став начальником лабораторiї в СКБ, першим у СКБ захистив кандидатську дисертацiю на чисто заводську тему, став iдеологом комп'ютеризацiї технологiчних процесiв. У 1966 р. це було пiонерське починання. Комп'ютеризацiя технологiчних процесiв перетворила складальне й налагоджувальне виробництво.
С.С.Забара з усiєю пiдставою може вважатися засновником науково-дослiдного iнституту периферiйних пристроїв. Вiн був головним конструктором ряду машин i багатьох периферiйних пристроїв, що випускалися в об'єднаннi. Його науковi iнтереси вiдносяться, в основному, до автоматизацiї проектування i контролю засобiв обчислювальної технiки..."